Disclaimer

Door deze website van SanoPharm Nederland BV te gebruiken, stemt u in met onderstaande disclaimer.

De informatie op deze site is uitsluitend gericht op en bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: artsen, natuurgeneeskundigen, therapeuten en andere zorgverleners. Deze informatie kan dus op geen enkele wijze worden beschouwd als medisch advies bedoeld voor de patiënt. Hoewel SanoPharm Nederland BV, in het vervolg kortweg SanoPharm genoemd, bij het samenstellen van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, kunnen er geen rechten aan deze website worden ontleend. SanoPharm aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan SanoPharm Nederland en worden uitdrukkelijk voorbehouden. SanoPharm behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen (delen van) de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kunnen wij de toegang tot de webpagina monitoren.

Informatie van derden
SanoPharm is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Evenmin is SanoPharm verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.