Voorjaarsschoonmaak met SanoRes+

Na een winter lang binnen zitten, te weinig bewegen en iets te vaak verkeerd eten en drinken, zijn veel patiënten toe aan een grote ‘voorjaarsschoonmaak’. Hoe uw patiënten te helpen om zich te ontdoen van alle afvalstoffen (ontslakken) die het lichaam in de afgelopen maanden heeft verzameld? De beproefde combinatie van SanoRes met SanoSolidago en SanoHepat, is een uiterst doeltreffende methode.

Ook de enkeling die het wél gelukt is de hele winter door gezond te leven, krijgt dankzij industrie, intensieve landbouw en verkeer toch genoeg toxische stoffen binnen. Nu is binnen krijgen al vervelend genoeg, maar toxische stoffen binnen houden is pas echt vervelend. De medische wetenschap ontdekt steeds meer verbanden tussen toxische stoffen enerzijds en (chronische) aandoeningen anderzijds. In een artikel in het tijdschrift ‘Current Opinion in Rheumatology’ wordt bijvoorbeeld betoogd dat toxinen betrokken lijken te zijn bij de pathogenese van systemische sclerose (SSc).

Toxinen en de natuurgeneeskunde
In de natuurgeneeskunde wordt het causale verband tussen toxinen en gezondheidsproblemen al veel langer onderkend. Het bindweefsel is de basis voor veel ‘regulerende processen’ en daarom wordt het ook wel het ‘Basis Bio Regulatiesysteem‘ genoemd. Een verstoring van dit systeem kan leiden tot een ophoping van gifstoffen in het mesenchymale bindweefsel.
Met behulp van bio-energetische regulatiemethoden – bijvoorbeeld met elektro-acupunctuur of de SiVAS-Polsdiagnostiek – kan een therapeut al in pré- en subklinische stadia vaststellen of en zo ja welke orgaansystemen toxisch belast (= sterk geprikkeld) zijn. Op basis hiervan is het vaak goed mogelijk tal van vage klachten bij de patiënt te verklaren.
De prikkeltoestanden zijn in feite energetische storingen van elektromagnetische aard. Deze storingen vormen blokkades, waardoor het immuunsysteem niet meer adequaat functioneert. Overgeërfde, genetische belastingen versterken dit proces.

Therapie met SanoRes
Hoe kunnen patiënten met een toxische belasting geholpen worden? Een zeer effectieve behandeling is de ‘prikkeltherapie’ met constitutionele nosoden. Nosoden zijn energetische producten die volgens homeopathische principes zijn bereid, met toxinen als uitgangsmateriaal. Hun werking berust op het uitgangspunt ‘het gelijke met het gelijksoortige genezen’: ze stimuleren het lichaam om de toxinen in het intracellulaire bindweefsel af te voeren. Dit proces versterkt het immuunsysteem. De ‘prikkeltherapie’ kan als algemene reinigings- of ontgiftingskuur preventiefworden ingezet.

SanoRes is zo’n (breed-spectrum) constitutioneel nosodencomplex dat de energetisch mesemchymale gifblokkaden opheft. In combinatie met de humorale drainagemiddelen SanoHepat en SanoSolidago vormt het de ideale ontgiftingskuur. De SanoRes-‘prikkeltherapie’ wordt al meer dan 30 jaar met succes toepast!

De kuur bestaat uit: SanoRes, SanoHepat en SanoSolidago, van elk twee verpakkingen (50 ml).
Duur behandeling: ongeveer 6 weken.
Dosering: 3x daags 15 druppels van elk. Kinderen geeft men het aantal druppels naar leeftijd (6 jaar = 6 druppels per keer, 12 jaar = 12 druppels per keer).
TIP: voeg de dagdosering van de gehele kuur in één liter bronwater en drink dit gedurende de dag op!