SiVAS-opleidingen geaccrediteerd bij VBAG en BATC

Eerder dit jaar is er het nodige veranderd met betrekking tot de accreditatie van opleidingen door VBAG en BATC. Voor veel artsen en therapeuten was het daarom onduidelijk hoe het nu staat met de opleidingen SiVAS Polsdiagnostiek en SiVAS Acupunctuur: zijn die nu wel of niet geaccrediteerd? Inmiddels kunnen we daar een kort en duidelijk antwoord op geven: ze zijn als vanouds geaccrediteerd. Op de website van KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen, de instelling die de toetsing verzorgt) staan de opleidingen inmiddels online. De overzichten op de sites van VBAG en BATC zullen binnenkort worden aangepast.

De tiendaagse cursus SiVAS Polsdiagnostiek start op 7 september 2012, de twaalfdaagse cursus SiVAS Acupunctuur op 14 september. In de praktijkgerichte lessen op HBO-niveau leren artsen en therapeuten hoe zij hun patiënten trefzeker kunnen diagnosticeren en behandelen met het ‘vasculair autonoom signaal’. Inschrijven is nog mogelijk via de website SiVAS.nu of download direct het inschrijfformulier.