Actueel: STAP-budget

Update (02-05-2023): Het STAP-budget wordt per 2024 afgeschaft. KTNO was nog bezig was met de onderhandelingen om in aanmerking te komen voor het STAP-budget maar heeft de activiteiten gestaakt. KTNO richt zich nu op de situatie van komend jaar.

Update (23 september 2022): Onze opleidingen zijn geaccrediteerd via KTNO. Die wacht nu op ‘opening van de toetsingskamer’. Als dat gebeurd is kan de volgende stap worden genomen om SiVAS op te nemen in het STAP register. Dit kan tot 13 weken duren.

Vanaf 1 maart 2022 gaat het nieuwe STAP-budget (STimulering Arbeidsmarkt Positie) in en zal gefaseerd worden uitgerold. In fase 1 komen alleen door de overheid erkende opleidingen in aanmerking voor het STAP-scholenregister. Opleidingen en cursussen die zijn aangesloten bij een niet overheids-erkend keurmerk komen vooralsnog niet in aanmerking voor het STAP-budget. Dit geldt voor alle branche-specifieke keurmerken.

Eind 2022 zal bekeken worden of branche-specifieke keurmerken in aanmerking zullen komen voor het STAP-budget. Dat zou kunnen betekenen dat de SiVAS-opleidingen ook in aanmerking zullen komen voor het STAP-budget.

In de brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op 21 oktober 2021 is verstuurd staat het volgende: “De voornaamste route voor scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche of sector erkend certificaat om toegelaten te worden, is via branche-specifieke keurmerken. Naar verwachting zal in de loop van 2022 de ontwikkeling van het kwaliteitskader en toelatingsproces voor branche-specifieke keurmerken worden afgerond. Vanaf dat moment kunnen branche-specifieke keurmerken een verzoek tot toelating tot het scholingsregister STAP indienen bij de toezichthouder van STAP. Na een positieve beoordeling en toelating van het keurmerk zal nog rekening moeten worden gehouden met een periode waarbij de betreffende opleiders moeten worden aangesloten op het scholingsregister STAP.”

Veel is onzeker en het is verstandig om gematigd positief te zijn omtrent de goedkeuring en toelating van branche-specifieke keurmerken waaronder de SiVAS-opleidingen vallen. Zodra hier meer over bekent is zullen wij dit direct communiceren.